voetsporen

Inleiding procesbegeleiding
Iedereen ervaart weleens problemen en voelt zich belemmert in doen en laten. De meeste belemmeringen los je zelf op, en dat haalt waardevolle kwaliteiten in je naar boven, zoals kracht, zelfvertrouwen en zelfstandigheid. Soms zijn de problemen echter te groot en te pijnlijk, of zijn ongrijpbaar en blijven zich herhalen, hoe goed je ook je best doet. Als je hulp zoekt, is dat niet altijd makkelijk, maar wel een van de eerste stappen op weg naar bewustwording en heling.

Je problemen vinden hun oorsprong in het beeld dat je van jezelf en van de wereld creëert. Die beelden worden gevormd door je ervaringen in de cultuur waarin je opgroeit, in het gezin waarin je geboren bent, en door je opvoeding, kennis en persoonlijkheid. Op grond van je ervaringen trek je conclusies en neem je besluiten over jezelf en de wereld om je heen. Dit gebeurt vaak op onbewust niveau.

Er zijn ervaringen die je voeden en gelukkig maken. Maar er zijn ook ervaringen die traumatisch en te pijnlijk zijn om in je leven toe te laten. Ze worden naar de achtergrond verdrongen en vergeten. De ervaring is onbewust en onverwerkt, maar de nawerking ervan is nog steeds aanwezig. Dit bepaalt je gedrag in het leven van alledag en belemmert je om de kwaliteiten van je mens-zijn volledig te ontwikkelen en tot bloei te laten komen. De onverwerkte ervaringen vormen je problemen. Ze steken telkens de kop weer op. Daarmee vragen ze je aandacht met het doel geheeld te worden.

De klachten kunnen zijn ontstaan door traumatische ervaringen tijdens de conceptie, tijdens de geboorte, in de jeugd, door giftige familiepatronen, in relaties, op het werk of in vorige levens. Ze uiten zich op fysiek (hoofdpijn, vermoeidheid, eetverslavingen), mentaal (negatieve overtuigingen over zichzelf), emotioneel (depressies, angsten, verdriet) en spiritueel (doelloosheid van bestaan ervaren) niveau.

In onze praktijk begeleiden wij je in je proces naar heelwording. De technieken die wij toepassen zijn erop gericht om: 1) onbewuste en onverwerkte ervaringen op te sporen, 2) de gevonden ervaring opnieuw te doorleven met alle gedachten, emoties en lichaamsgevoelens die daar bij hoorden, en 3) negatieve en belastende conclusies en overtuigingen over jezelf te veranderen naar helende en positieve overtuigingen.

In dit proces wordt niet alleen jouw trauma verwerkt en geheeld, maar dring je bovendien dieper door in de onbewuste lagen van je ziel, wat leidt tot grotere zelfkennis. Je komt in verbinding te staan met je nieuw verworven kwaliteiten en je hoger zelf. Daardoor ben je in staat jouw eigen gedrag ten positieve te veranderen en de juiste beslissingen te nemen om als een zelfstandig mens persoonlijke wensen, doelen en verlangens te verwezenlijken.


Intake
De eerste sessie bestaat uit een uitgebreid gesprek, waarin je klacht zal worden besproken. Vaak kunnen cliënten niet echt vertellen wat er aan de hand is, maar geven meer een soort interpretatie van het probleem door uitspraken als: ‘Ik zit niet lekker in mijn vel’, ‘ik zie het niet meer zitten’, ‘ik zit met mezelf in de knoop’, ‘ik loop vast’. Hierop zal uitvoerig worden ingegaan, zodat duidelijk wordt waarin je je belemmert voelt en hoe jij dat ervaart. Verder zal je klacht tegen de achtergrond van je totale levensloop worden uitgelicht, wat inhoudt dat informatie over je geboorte, jeugd, opvoeding, werk, ziekten en relaties zal worden opgevraagd. Op deze manier wordt de oorsprong van je probleem in kaart gebracht.

Van belang is ook dat je door dit gesprek duidelijk gaat beseffen wat je met de behandeling wil bereiken, wat het zal kunnen opleveren en welke veranderingen dit mogelijkerwijs zal teweeg brengen in je leven. Tenslotte zal voor een behandelingstraject worden gekozen om tot een oplossing van je klacht te komen.


Technieken
Als je in therapie komt, is dit niet alleen om oud zeer op te ruimen en inzicht te verwerven. Het aanleren van nieuwe vaardigheden en het oefenen daarmee in de praktijk is net zo waardevol. Het is daarom ook belangrijk dat je gemotiveerd bent en een zekere mate van zelfwerkzaamheid hebt tijdens het hele traject.

Om je te kunnen begeleiden in je proces hebben wij als therapeut vele mogelijkheden tot onze beschikking. Hieronder volgt een korte opsomming.

Regressie: Regressie is teruggaan naar de traumatische gebeurtenis die de klacht veroorzaakt heeft. Zo kunnen herinneringen worden teruggehaald verbonden aan de jeugdjaren, de geboorte, de conceptie, de periode voor de conceptie en vorige levens. We werken niet met hypnose: Je bent je volledig bewust van de herinnering die opwelt, en hebt daar de volle aandacht voor.

Familieopstelling: Bij melding van problemen in de familie zoals giftige relaties, scheiding, verslavingen, veel voorkomende ziekten en sterfgevallen kan een familieopstelling zinvol zijn. De familieleden, gerepresenteerd door kussentjes of stoelen, worden opgesteld in de ruimte. Je neemt je eigen plek in binnen de opstelling en kan vervolgens een ontmoeting aangaan met ieder familielid afzonderlijk en je zo uitspreken. Je kunt je ook verplaatsen in de energie van een familielid en vanuit die persoon commentaar geven op de situatie. Deze methode biedt veel inzicht en kan doorwerken in je hele familie.

Voice dialogue: Onze eigenschappen worden in ons vertegenwoordigd door z.g. deelpersoonlijkheden. Wanneer een paar van die deelpersoonlijkheden elkaar in de weg zitten, is het nuttig om ze in de ruimte op te stellen, zoals bij een familieopstelling. Je kunt elk deel laten spreken, want elk heeft zo zijn eigen verhaal. Er wordt naar elkaar geluisterd en geprobeerd een passend compromis te vinden dat bevredigend is voor elk deel en daarmee ook voor jou zelf.

Sjamanisme: In het traditionele sjamanisme maakt de sjamaan een reis naar de geestenwereld met het doel zijn cliënt van zijn of haar klachten te bevrijden. In onze praktijk ga jijzelf in je innerlijke wereld op reis begeleid door de therapeut. Tijdens de reis kunnen verloren zielendelen worden opgehaald en niet-eigen energieën worden weggestuurd. Aan het eind van een behandeltraject kan een sjamanistisch ritueel uitgevoerd worden om het genezingsproces te bekrachtigen en te ondersteunen.

Helende reis: Uitgaande van een lichamelijk of emotioneel probleem maak je een innerlijke reis naar een lichaamsdeel, of reis je door de verschillende emotionele lagen die bij het probleem horen. Tijdens zo’n reis kom je de herinnering tegen die ten grondslag ligt aan jouw probleem. De reis biedt de mogelijkheid je uit te spreken tegenover de personen die een belangrijke rol spelen in die herinnering. Ook kunnen de andere personen hun standpunten benoemen. Vergeving is hierbij het sleutelwoord.


Rouwverwerking
Wanneer je verliest wat je zeer na aan het hart ligt, treedt er een periode van rouw in. Het kan gaan om verlies van dierbaren, van gezondheid, van een partner bij echtscheiding, van werk, van woonplek, enzovoort. De impact die het verlies teweeg brengt hangt af van de mate van je verbondenheid met het verlorene, van de gevolgen van het verlies en van je levenshouding. De aanpassing aan de nieuwe situatie is het rouwproces.

Vaak zoeken mensen hulp en ondersteuning bij rouwverwerking. Zeker na het plotseling overlijden van een dierbare of bij echtscheiding is dat het geval. Mensen kunnen dan achterblijven met ongeuite twijfels, verdriet, boosheid, schuldgevoelens, spijt en onbeantwoorde vragen. Het gevolg is dat het moeilijk is de ontstane situatie te accepteren en de dierbare los te laten.

Bij het begeleiden van je rouwproces kijken we samen waar de moeilijkheden liggen. Ongeuite gevoelens kunnen geuit worden en op onbeantwoorde vragen wordt getracht een antwoord te vinden, zodat acceptatie na verloop van tijd plaats kan vinden. De periode van rouw is pijnlijk en wordt vaak intens en als zeer indringend ervaren. Wanneer het echter goed wordt begeleid, dan kunnen er waardevolle levenslessen uit getrokken worden, die een diep inzicht verschaffen in je eigen bestaan op deze aarde.


Droomwerk
Alle mensen dromen ‘s nachts, maar niet iedereen kan altijd zijn of haar dromen herinneren. Dromen zijn nu eenmaal meestal vluchtig en worden daarom snel vergeten. Bovendien komen dromen tot ons via de droomtaal, die vaak raadselachtig en onsamenhangend is en geen betekenis lijkt te hebben. Maar dromen zijn waardevol. Ze willen je iets vertellen over de onbewuste zaken die zich op dat moment in je leven afspelen, en ze willen daar invloed op uitoefenen.

Dromen zijn dus boodschappen uit de onbewuste lagen van je ziel die tot je bewustzijn willen doordringen. Ze zijn een inspirerende, creatieve ingang tot bewustwording en innerlijke groei. In onze praktijk werken we met je samen om de juiste betekenis van je droom te achterhalen. Uiteindelijk ben jij, de dromer, de enige die de sleutel tot de juiste interpretatie van de droom in handen hebt. Het juist interpreteren van je dromen kan leiden tot het nemen van goede beslissingen in het dagelijks bestaan en biedt een uitstekende mogelijkheid tot verdieping.