paulMijn naam is Paul van der Wal. Voor mij is het leven een wonder. Op een of andere manier ben ik altijd op zoek geweest om dit wonder te ontraadselen. Als kleine jongen al volgde ik de loop van sterren en planeten en raakte ik gefascineerd door de resultaten van de natuurwetenschap. Het was daarom iets heel natuurlijks voor mij dat ik na de middelbare school een natuurwetenschappelijke studie ging volgen. Ik werd aardwetenschapper met als specialiteit de ontwikkeling van het leven op Aarde. Ik ben gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden.

In de loop van de tijd heb ik echter ook ingezien dat het wonder van het leven niet ontraadseld kan worden met de rationele natuurwetenschappelijke methoden. Voor zover de wetenschap zich richt op zintuiglijk waarneembare dingen, bestudeert zij slechts een kant van de werkelijkheid, namelijk de buitenkant. De binnenkant van de werkelijkheid blijft voor haar verborgen. En tot die binnenkant behoort de wereld van de geest en het gevoelsleven.

Om meer kennis en ervaring op te doen met die binnenkant heb ik langzamerhand mijn focus verlegd van de Aarde naar de Mens. Zo ben ik sinds 2000 vrijwilliger bij Humanitas waar ik mensen bijsta in de laatste fase van hun leven. Het is een bijzondere periode waarin de mens geconfronteerd wordt met het grootste verlies dat hij of zij kan lijden. Ik ben gesprekspartner, of ben simpelweg alleen maar aanwezig, met 100 procent aandacht en zonder oordeel. Soms kook ik voor iemand, of bedenk allerlei praktische oplossingen om het leven zoveel mogelijk te vergemakkelijken. Ik kan je wel zeggen dat dit werk mijn eigen leven zeer heeft verrijkt.

In 2005 voltooide ik een psychotherapeutische opleiding. Ik kwam daar in aanraking met de onbewuste lagen van de ziel en ik leerde de methoden kennen om daarin de weg te vinden. Ik was zeer verbaasd over haar omvang en rijkdom. Reizen in de gebieden van de ziel is een avontuur van de geest. Het geeft diepgang aan je bestaan en opent de weg om je volledige potentieel te ontwikkelen. Ik nodig je van harte uit om dit avontuur aan te gaan. Het zal je leven verdiepen. Graag wil ik je op die weg begeleiden.

Ik richt mij op mensen die zich bewust willen worden van hun mogelijkheden en die aan hun bestaan een diepere betekenis willen geven. Dit doe ik door hen te begeleiden bij het opheffen van lichamelijke en geestelijke blokkades, zodat een nieuw perspectief wordt verkregen op de rijkdom van het eigen leven.

Opleidingen:

  • Diploma Oosterse Filosofie en Massage, ATS-opleidingen.
  • Trainingen en opleiding o.g.v. sjamanistische helingsmethoden.
  • Diploma Hermiaanse Psychotherapie, Krommenie.
  • Trainingen Intensieve Thuiszorg, verzorgd door Humanitas te Den Helder.
  • Diploma Geografische Informatie Systemen, VU Amsterdam.
  • Doctoraat in de wiskunde en natuurwetenschappen, RU Leiden.
  • Doctoraalexamen geologie, Universiteit van Amsterdam.
  • Diploma gymnasium , Amsterdam